Bosopruimen en stobbenrooien d.m.v. soorteergrijper